Omsorgscenteret Nordhøj
30. september 2020

Skærpet fokus på besøg grundet øget Covid-19 smitte i kommunen

Til pårørende der skal på besøg på Omsorgscenteret Nordhøj. 

Vores retningslinjer for besøg fremgår af nedenstående.

• Besøg skal på forhånd meddeles omsorgscenteret telefonisk. Kontakt afdelingen efter
  kl. 10 og aftale besøg.

  • Nordhøj 4, gang 1 + nat tlf. nr. 47 35 2001 / 2002
  • Nordhøj 4, gang 2 tlf. nr. 47 35 2003 / 2004
  • Nordhøj 4, gang 3 tlf. nr. 47 35 2005 /2006
  • Nordvænget 19, stuen tlf. nr. 47 35 2010 / 2011 / 2012
  • Nordvænget 19, 1.sal tlf. nr. 47 35 2013 / 2014 (nat) / 2015
  • Nordvænget 19, 2.sal tlf. nr. 47 35 2016 / 2017 / 2018

• Besøg foregår i beboerens lejlighed eller på beboerens terrasse.

• Besøgende må ikke opholde sig på fællesarealer på omsorgscentret.

• Besøg skal holdes i tidsrummet klokken 8.00-21.00 for at sikre, at der er tilstrækkeligt
  personale til stede til at støtte op om besøg.

• Hold afstand mindst en meter.

• Brug mundbind hvis afstand ikke kan overholdes f.eks. ved gåtur eller anden tæt
  kontakt.

• Mundbind kan udleveres af personalet.

• Husk hygiejne og brug håndsprit før og efter besøg – sprit/aftør gerne bordflader og
  håndtag.

Spørgsmål eller tvivl til ovenstående kontakt gerne personalet.

Venlig hilsen

Ledelsen