Omsorgscenteret Nordhøj
13. maj 2020

Aktiviteter på Nordhøj og Nordvænget

Aktivitetstilbuddet på Norhøj 4 og Nordvænget 19 er anderledes i denne Corona tid. Der laves ikke aktiviteter på tværs af afdelingerne som før, nu er det på hver afdeling.

Der laves stolegymnastik og stole dans, så vores beboere får motion.
Der er højtlæsning. I øjeblikket læses bogen "Ellen 100 år med lyst til livet". Det er en bog som giver nogle gode snakke.

Hver torsdag kommer Siobhan og synger og spiller på guitar. Den ene uge kommer hun på Nordvænget, og ugen efter på Nordhøj 4, dette nyder vores beboere.

Aktivitets pædagog Lone.