Omsorgscenteret Nordhøj
Ældreområdet

Aktiviteter og træning

På Nordhøj er der dagligt aktiviteter og træning ved enten ergoterapeut, aktivitetsmedarbejdere, pædagog eller frivillige. Vi udarbejder en månedlig aktivitetsplan, som hænger på opslagstavlerne i alle afdelingerne og her på hjemmesiden. Tilbuddene vil variere, afhængig af beboernes ønsker, formåen, ressourcer og årstid.

Vi gør brug af de udendørs faciliteter, blandt andet træningshaven og petanquebanen.

Beboerne deltager efter deres ønsker og behov for aktiviteter, sundhedsfremme og rehabilitering.

Beboere der stoletræner

Beboere der stoletræner.


Nyheder