Omsorgscenteret Nordhøj

Samarbejdspartnere

Beboere og pårørende

Samarbejdet med beboeren og de pårørende har stor betydning. Vi er gensidigt afhængige af hinanden, og de pårørende er hovedaktører i beboernes liv.

Vi gør os umage med at inddrage de pårørende i det omfang, beboeren ønsker det, og vi opfordrer de pårørende og beboerens netværk til at henvende sig til os med eventuelle spørgsmål eller undren.

Plejehjemslæge på Nordhøj

På Nordhøj har vi et tilbud om fasttilknyttet plejehjemslæge, som er en aftale med Frederikssund Kommune og Regionen Hovedstaden.

Lægen kommer fredage i fast interval fra kl. 10-14. Det er praktiserende læge Lars Hansen fra Lægehuset Valmuevej i Skibby, som er tilknyttet omsorgscenteret som plejehjemslæge.

For at kunne benytte sig af tilbuddet, kræver det at man er/bliver tilknyttet lægehuset Valmuevej

På Fredags konsultationer, tilser lægen primært beboere med ikke akutte problematikker og yder sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet.

Vi anbefaler at man benytter sig af ordningen, da det skaber kontinuitet for den enkelte beboer, da det er samme læge de ser hver gang og tryghed for den enkelte beboer, da det er samme læge beboeren ser hver gang.

Frivillige 

Nordhøj har et frugtbart samarbejde med frivillige, som er tilknyttet stedet.

Med hjælp fra de frivillige har vi mulighed for at tilbyde en bred vifte af aktiviteter.

Samarbejdet med de frivillige er med til at understøtte et aktivt liv og øge livskvaliteten.

De frivillige deltager blandt andet i fester og på ture, ligesom de er med til en række af husets aktiviteter.

Sådan bliver du frivillig.

Ældrerådet

Liselotte Due er Ældrerådets kontaktperson til Nordhøj. Hun deltager i beboermøder i det omfang, beboerne ønsker det, og hun bliver inviteret til forskellige arrangementer på Nordhøj.

Læs mere om Ældrerådet og dets funktioner.

Ældresagen

Hver mandag fra kl. 13:00-15:00 kommer der borger udefra og drikker kaffe og hygger sig.
Det er ældresagen der står for dette arrangement.

Læs mere om Ældresagen.

Røde Kors madklub for borgere udefra

Røde kors har en madklub som kommer og benytter vores lokale(dagligstuen) hver anden tirsdag.
De er 3-4 frivillige der kommer og laver mad til borgere, som kommer udefra. De er ca. 20-25 personer pr. gang. De tager også på en sommerudflugt og så holder de påskefrokost samt julefrokost sammen med den madklub som er i Frederikssund.

Læs mere om Røde Kors.

Vågetjenesten
Tilbud til døende.