Omsorgscenteret Nordhøj

Samarbejdspartnere

Beboere og pårørende

Samarbejdet med beboeren og de pårørende har stor betydning. Vi er gensidigt afhængige af hinanden, og de pårørende er hovedaktører i beboernes liv.

Vi gør os umage med at inddrage de pårørende i det omfang, beboeren ønsker det, og vi opfordrer de pårørende og beboerens netværk til at henvende sig til os med eventuelle spørgsmål eller undren.

Retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende

Frivillige 

Nordhøj har et frugtbart samarbejde med frivillige, som er tilknyttet stedet.

Med hjælp fra de frivillige har vi mulighed for at tilbyde en bred vifte af aktiviteter.

Samarbejdet med de frivillige er med til at understøtte et aktivt liv og øge livskvaliteten.

De frivillige deltager blandt andet i fester og på ture, ligesom de er med til en række af husets aktiviteter.

Sådan bliver du frivillig.

Seniorrådet

Søren Holmgaard er seniorrådets kontaktperson til Nordhøj. Han deltager i beboermøder i det omfang, beboerne ønsker det, og han bliver inviteret til forskellige arrangementer på Nordhøj.

Læs mere om Seniorrådet og dets funktioner.

Ældresagen

Hver mandag fra kl. 13:00-15:00 kommer der borger udefra og drikker kaffe og hygger sig.
Det er ældresagen der står for dette arrangement.

Læs mere om Ældresagen.

Røde Kors madklub for borgere udefra

Røde kors har en madklub som kommer og benytter vores lokale(dagligstuen) hver anden tirsdag.
De er 3-4 frivillige der kommer og laver mad til borgere, som kommer udefra. De er ca. 20-25 personer pr. gang. De tager også på en sommerudflugt og så holder de påskefrokost samt julefrokost sammen med den madklub som er i Frederikssund.

Læs mere om Røde Kors.

Vågetjenesten
Tilbud til døende.