Omsorgscenteret Nordhøj

Personale

Nordhøjs personale består af centersygeplejerske, social- og sundhedspersonale, ergoterapeut, kostfaglige medarbejdere, pædagog, husassistent og ledelse.

Organisering

Til hvert hus er tilknyttet en områdeleder, som har ansvar for den daglige ledelse af personalet.

Centerets sygeplejersker har kontakt til beboere og personale i forhold til de sygeplejefaglige opgaver, ligesom aktivitetsmedarbejderen, ergoterapeuten og den kostfaglige medarbejder er faste samarbejdspartnere.

Nordhøjs områdeledere står for driften af centret og har ansvar for, at Byrådets regler, målsætninger og økonomiske rammer bliver overholdt. Centerlederen, der er uddannet sygeplejerske, har blandt andet også ansvar for den faglige kvalitet, og for at området fortsat udvikles.

Vi har kontinuerligt sygeplejestuderende og elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Til nye medarbejdere

Kunne du tænke dig at søge en stilling, er du velkommen til at komme forbi med uopfordret ansøgning.

Vi opslår ledige stillinger på Frederikssund Kommunes hjemmeside.