Omsorgscenteret Nordhøj
Ældreområdet

Praktiske oplysninger

Ansøgning om plejebolig
Visitation og ansøgning til plejebolig. Husleje og takster.

Boligens indretning
Boligens størrelse, antenneforhold med mere.

Velkomstpjece
Pjece til nye beboere og deres pårørende, om praktisk information, værdier og hverdagen på Nordhøj

Retningslinje for beboer- og pårørenderåd
Beboer- og pårørenderådene skal styrke samarbejdet mellem beboere, pårørende og omsorgscentre.

Utilsigtede hændelser
Hjælp os med at lære af vores fejl.

Mad og måltider
Måltiderne er en vigtig del af hverdagen.

Lån af Nordhøjs cafe og dagligstuen
Lån af Nordhøjs cafe.

Når en beboer i en plejebolig afgår ved døden
Pjecen omhandler information om, hvad der sker ved dødsfald i en plejebolig, og hvad du som pårørende skal gøre.


Nyheder