Omsorgscenteret Nordhøj
Ældreområdet

Praktiske oplysninger

Ansøgning om plejebolig
Visitation og ansøgning til plejebolig. Husleje og takster.

Boligens indretning
Boligens størrelse, antenneforhold med mere.

Utilsigtede hændelser
Hjælp os med at lære af vores fejl.

Mad og måltider
Måltiderne er en vigtig del af hverdagen.

Lån af Nordhøjs cafe og dagligstuen
Lån af Nordhøjs cafe.


Nyheder