Omsorgscenteret Nordhøj

Utilsigtede hændelser

Fejl kan ikke undgås, men vi vil gerne lære af de fejl vi begår.

Sygehusene og kommunerne har et system, til at registrere og lære af utilsigtede hændelser.

Borgere, pårørende og medarbejdere kan rapportere

Du kan rapportere utilsigtede hændelser, der opstår på sygehuset og i forbindelse med de kommunale sundhedsydelser, fx på plejehjem.

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være:

At man ikke får den medicin, lægen har ordineret, til den rette tid, i rette dosis, eller måske får noget andet (forkert) medicin

Fald eller andre ulykker, hvor man kommer til skade som følge af plejepersonalets hjælp eller manglende hjælp

Infektioner som overføres via personale eller redskaber, der bruges til behandlingen

Brist i kommunikation i form af glemte, for sene eller forkerte beskeder mellem sundhedsvæsenets parter (syge- og plejepersonale, læger, apoteker og hospitaler)

Sådan rapporterer du

Utilsigtede hændelser rapporteres via internettet til Dansk Patient-Sikkerheds-Database. Borgere eller pårørende der ikke har adgang til internettet, kan bede om hjælp fra den afdeling, hvor hændelsen er sket, eller i det regi hvor fejlen er blevet erkendt.

Rapporten bliver behandlet

Rapportering medfører, at en stab af medarbejdere i Ældre og Sundhed søger at afdække sagen yderligere, for at kommunen samlet set kan lære af hændelsen - og forhåbentlig undgå gentagelser.

I denne proces kan det nogle gange være nødvendigt at kontakte den, der har rapporteret hændelsen, for at få sagen yderligere belyst. Derfor er det en fordel, at du skriver dine kontaktoplysninger i rapporten. Det er også muligt at rapportere anonymt, men det kan begrænse vores muligheder for at afdække sagen.

En utilsigtet hændelse er ikke det samme som en klage.