Omsorgscenteret Nordhøj

Utilsigtede hændelser

Fejl kan ikke undgås, men vi vil gerne lære af de fejl der begås.

Sygehusene og kommunerne har et system, til at registrere og lære af utilsigtede hændelser.

Borgere, pårørende og medarbejdere kan rapportere

Du kan rapportere  utilsigtede hændelser, der opstår på sygehuset og i forbindelse med de kommunale sundhedsydelser, fx på plejehjem.

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være: 

  • At man ikke får den medicin, lægen har ordineret, til den rette tid, i rette dosis, eller måske får noget andet (forkert) medicin
  • Fald eller andre ulykker, hvor man kommer til skade som følge af plejepersonalets hjælp eller manglende hjælp
  • Infektioner som overføres via personale eller redskaber, der bruges til behandlingen
  • Brist i kommunikation i form af glemte, for sene eller forkerte beskeder mellem sundhedsvæsenets parter (syge- og plejepersonale, læger, apoteker og hospitaler)

Sådan rapporterer du 

Utilsigtede hændelser rapporteres via internettet til Dansk Patient-Sikkerheds-Database. Borgere eller pårørende der ikke har adgang til internettet, kan bede om hjælp fra den afdeling, hvor hændelsen er sket, eller i det regi hvor fejlen er blevet erkendt.

Rapporten bliver behandlet

Rapportering medfører, at en stab af medarbejdere i Ældre og Social service søger at afdække sagen yderligere, for at kommunen samlet set kan lære af hændelsen - og forhåbentlig undgå gentagelser.

I denne proces kan det nogle gange være nødvendigt at kontakte den, der har rapporteret hændelsen, for at få sagen yderligere belyst. Derfor er det en fordel, at du skrive dine kontaktoplysninger i rapporten. Det er også muligt at rapportere anonymt, men det kan begrænse vores muligheder for at afdække sagen.

En utilsigtet hændelse er ikke det samme som en klage.