Omsorgscenteret Nordhøj

Rygning i hjemmet

Det er tilladt at ryge i egen bolig, men ikke i fællesarealerne.

Af hensyn til de ansattes arbejdsmiljø, er det vigtigt at lufte ud inden du modtager hjælp.
Vi laver praktiske aftaler for, hvordan vi kan tage hensyn til dit behov og vores arbejdsmiljø.

Vejledningen "Rygning i hjemmet" er i øjeblikket under opdatering.

Tegning af person, der forsøger at tage en cigaret, som ligger på en musefælde