Omsorgscenteret Nordhøj
18. september 2019

Forbud mod brug af åben ild

Brug af åben ild indendørs på kommunens arealer på omsorgscentre.
Nordhøj og De Tre Ege

Til Beboere, pårørende og medarbejdere

På baggrund af en tragisk brandulykke på et af kommunens omsorgscentre og af hensyn til beboernes og medarbejdernes sikkerhed har ledergruppen i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering besluttet, at der pr. 1. september 2019 indføres forbud mod brug af åben ild indendørs på kommunens arealer på omsorgscentre og botilbud.

Forbuddet omfatter brug af levende lys, rygning og lignende på alle fællesarealer og servicearealer på kommunens omsorgscentre og bo- og dagtilbud.

Forbuddet omfatter ikke beboernes egen bolig.

Af hensyn til beboernes og medarbejdernes sikkerhed vil:

 Personalet motiverer beboerne til ikke at anvende levende lys i egne boliger, men at
     anvende alternative løsninger, som fx LED-lys og lignende.

 Personalet arbejder med at motivere de enkelte beboere og brugere til, så vidt det er
     muligt, at ryge udenfor. Der er flere steder opsat askebægre udenfor for at gøre det
     nemmere at ryge udenfor.

 De beboere, som fortsat ønsker at ryge indenfor i egen bolig, bliver opfordret til og
     støttet i at anvende brandforebyggende foranstaltninger, som fx rygelagen og
     rygeforklæde, i det omfang det er relevant.

Jeg håber, at alle beboere og brugere vil tage godt imod dette tiltag, som skal bidrage til en mere sikker hverdag for alle beboere, brugere og medarbejdere.

Jeg vil opfordre til at man lokalt drøfter dette på beboer- og brugerrådsmøder og i MED udvalg for herigennem at finde den bedste lokale løsning.

Med venlig hilsen

Klaus Godsk Kolberg

Centerchef i Voksenstøtte og Rehabilitering

Tegning af brandmand med vandslange