Omsorgscenteret Nordhøj

Boligens indretning

Boligerne på Nordhøj 4 har et værelse og badeværelse.

Der er installeret et elektronisk låsesystem, som sikrer, at døren kun kan åbnes udefra af boligens ejer og af personalet. Indefra åbnes døren som normalt. Beboeren kan vælge systemet til eller fra. Det fungerer via sendere, som bæres af beboer og personale.

Boligerne på Nordvænget 19 har to værelser og badeværelse. Her er plads til ægtepar.

Til alle boliger hører en lille terrasse eller altan, og der er fællesarealer, som består af opholdstue, køkken, terrasser, haver, træningsrum, café samt husets fælles dagligstue.

Der er telefon- og antennestik, navneskilt og postkasse til hver bolig.

Tegninger over lejlighederne kan rekvireres hos områdelederen.

Beboerstue Nordvænget 19

Fotograf: Sussan Aahman - Nordvænget 19, 1. sal