Omsorgscenteret Nordhøj

Træning

Rollatorhold udendørs

Et tilbud med fokus på stående balance og styrke i ben. Vi laver stående øvelser ved gangbarre, rejse-/sætte sig, m.m. Vi går indendørs hvis det regner.

Husets ergoterapeut tilrettelægger så vidt muligt træningen efter individuelle behov og ressourcer, men deltagelse kræver, at du har selvstændig ståfunktion ved gangbarre og kan fungere selvstændigt i gruppen.

Træningscentret

En gang om ugen har vi mulighed for at benytte Træningsenhedens faciliteter.

Vi benytter kondicykler, siddende cross-træner, div. træningsmaskiner mm. Træningen tilpasses den enkelte med fokus på styrke og udholdenhed. Her mødes vi med ældre borgere fra eget hjem, som er visiteret til et pædagogisk tilbud. Det giver nogle gode snakke og en glad, frisk stemning.

Træningen afholdes af husets ergoterapeut og pædagog. Deltagelse kræver at du har ståfunktion og kan fungere selvstændigt i gruppen.

Individuel træning

Plejepersonalet varetager træning efter instruktion fra ergoterapeuten.  Dette tilbud beror på en individuel vurdering, ud fra borgerens ressourcer og motivation. Træningen evalueres løbende.

På flere af afdelingerne står der kondicykler, som kan bruges af alle, incl. kørestolsbrugere. Det giver mulighed for at selvtræne eller træne med hjælp fra plejepersonalet eller pårørende.

Husets træningslokale kan benyttes til selvtræning, når der ikke er holdtræning. Borgerne er velkomne til at invitere pårørende med i træningslokalet. Ergoterapeuten udarbejder træningsprogram til selvtræning.

Aktiv hverdag

Hver dag byder på træning. Bare det at komme ud af sengen er træning for nogle af vores borgere. Plejepersonalet gør meget ud af at støtte borgerne i at bruge egne ressourcer så meget som muligt i hverdagen. Det øger livskvaliteten og giver et øget selvværd at kunne selv.

Idræt

To gange om ugen er der boldspil og bevægelse på 2. sal. Tilbuddet varetages af idrætsmedarbejdere og plejepersonale.