Omsorgscenteret Nordhøj

Træning

Petanque og træning

Et tilbud med fokus på stående balance og styrke i ben. Om vinteren træner vi indendørs.

Husets ergoterapeut tilrettelægger så vidt muligt træningen efter individuelle behov og ressourcer, men deltagelse kræver, at du kan fungere selvstændigt i gruppen.

Individuel træning

Husets ergoterapeut varetager træningsforløb i samarbejde med plejepersonalet. Dette tilbud beror på en individuel vurdering, ud fra borgerens ressourcer og motivation. Træningen evalueres løbende.

På flere af afdelingerne står der kondicykler, som kan bruges af alle, incl. kørestolsbrugere. Det giver mulighed for at selvtræne eller træne med hjælp fra plejepersonalet eller pårørende.

Husets træningslokale kan benyttes til selvtræning, når der ikke er holdtræning. Borgerne er velkomne til at invitere pårørende med i træningslokalet. Ergoterapeuten udarbejder træningsprogram til selvtræning.

Aktiv hverdag

Hver dag byder på træning. Bare det at komme ud af sengen er træning for nogle af vores borgere. Plejepersonalet gør meget ud af at støtte borgerne i at bruge egne ressourcer så meget som muligt i hverdagen. Det øger livskvaliteten og giver et øget selvværd at kunne selv.