Omsorgscenteret Nordhøj

Cykler

Nordhøj har en DUO-cykel og en Rickshaw, sidstnævnte er købt sammen med Ældresagen.
Både husets og Ældresagens frivillige cykler fast med de borgere, som ønsker det. Ergoterapeuten kan tilbyde cykelture til borgere med behov for særlig støtte. Plejepersonalet hjælper med at arrangere, hvis en borger ønsker at cykle.
De frivillige tilbyder ture i tidsrummet kl. 8 – 12 samt kl. 13 – 17.
Fra kl. 18 – 21 samt i weekenderne kan cyklerne bookes af pårørende efter instruktion af ergoterapeut Mette Ørvad, mobil 40490385.

Beboer og ergoterapeut er på cykeltur i baggrunden ses en sø