Omsorgscenteret Nordhøj

Cykler

Nordhøj har en DUO-cykel og en Rickshaw, sidstnævnte er købt sammen med Ældresagen.
Ergoterapeuten tilbyder cykelture i begrænset omfang. Plejepersonalet hjælper med at arrangere, hvis en borger ønsker at cykle.
Fra kl. 18 – 21 samt i weekenderne kan cyklerne bookes af pårørende efter instruktion af husets ergoterapeut.

Vi søger frivillige til at cykle med beboerne.

Beboer og ergoterapeut er på cykeltur i baggrunden ses en sø