Omsorgscenteret Nordhøj
26. juni 2020

Videoopkald og sikker besked i plejeboligerne

En information til dig som pårørende