Omsorgscenteret Nordhøj

Tilsyn

Kommunalt tilsyn

Kommunen skal gennemføre mindst et årligt tilsynsbesøg i plejeboligerne. Tilsynene er uanmeldte.

Tilsynsrapporten Nordhøj.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af tilbud og bosteder, hvor der foregår sundhedsfaglig behandling, herunder i de kommunale plejecentre.

Tilsynet er et risikobaseret tilsyn, hvor det enkelte plejecenter kan blive udvalgt til tilsyn, enten via en tilfældig stikprøve eller på baggrund af risikovurdering foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Tilsynsrapporten Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fødevarestyrelsens tilsyn

Fødevarestyrelsen fører tilsyn cirka en gang om året og har givet De Tre Ege en Smiley.

Fødevarestyrelsens lup-ikon Se kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.