Omsorgscenteret Nordhøj

Vision og værdigrundlag

Den overordnende vision for Kommunens plejeboliger sætter retningen for vores arbejde. Den lyder sådan:

Beboerne i Frederikssund Kommunes plejeboliger bor og lever trygt og godt.

Vi har uddybet visionen i tre sætninger:

• Der leves et sundt og aktivt liv på omsorgscentrene som en integreret del af lokalsamfundet.

• Der er et positivt samarbejde med beboerne og deres pårørende, frivillige og andre interessenter, hvilket skaber optimale muligheder for at beboerne kan fortsætte eget liv.

• Den faglige kvalitet øges gennem et integreret tværfagligt samarbejde og større fællesskab, hvilket giver et bredere perspektiv, arbejdsglæde og idérighed omkring kerneopgaven.

Dette sker ved at vi målrettet fokuserer på samarbejde, tværfaglighed, hverdagsrehabilitering, individuelle pleje- og pædagogiske handleplaner, beboerinddragelse og medbestemmelse, tilpassede aktiviteter og træningsoplæg på individ- og gruppeniveau.

Den hvide bro i sansehaven

Sansehaven. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen